scanners.jpeg

Onderhoud scanners

Uw scanner is het hart van de scan processen die dagelijks in uw organisatie plaatsvinden. Wanneer u het zich niet kunt permitteren dat de scanner voor langere tijd uit de roulatie is dan biedt Image Repair service op lokatie.


Tarieven per 1 januari 2018

Voorrijkosten 49,50 EURO
Tarief per half uur 29,75 EURO

Alle genoemde prijzen zijn exclusief b.t.w.
Betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.
Garantie op reparaties bedraagt 3 maanden.